LABORATORIET

 

Fra strategi til succes!

 

 

 

MODELLER:

Sammen udvikler vi modeller og måleinstrumenter, der er med til at forstå markedet og kunder, der er med til at optimere forståelse og indsatser.

Enten skal vi gennemgå research inden vi sætter den kommende strategi, eller løbende analyser baseret på den valgte strategi, så hjælper vi hos BASELABET.

 

RESEARCH:

I forhold til hvilken udfordring og problemstilling vi skal arbejde ud fra, er der mage måder at undersøge markedet, kunder eller interne forhold/kulturer. Det kan være desk research, eller kvalitative undersøgelser som Customer Journey, eller facilitering af direktioner, ledergrupper eller afdelinger, så har vi lang fartstid på gennemføring af sådanne opgaver.

 

ANALYSE:

Løbende analyser eller analyser af Big Data, så har vi de rette BI modeller til at overvåge vores strategi og kampagner. Vi kan sætte op kampagner i de værktøj der passer til kunden og de cyklus vi arbejder efter.

  

Har du behov for at klarlægge det strategiske grundlag for din virksomhed, så kontakt Jahn Fredrik Hermansen på telefon +45 4016 3065. 

 

HOME BASE:
Kernen

BASE 1:
Indsigt

BASE 2:
Værdigrundlag

BASE 3:
Kommunikation

LABET:
Modeller