BASE 1

 

INDSIGT:

Her gælder det om at forenkle både den interne og eksterne informationsmængde. Målet er at få overblik over og forståelse for situationen.

Sammen definerer vi situationen og markedspositionen. Vi bearbejder informationsmængden indefra, så virksomhedens værdier fremstår som fællesnævner mod omverdenen.

 

Hvordan er forretningen bygget op, den interne forretningsgang; transaktion / dialog, ansvarlighed for kommunikationsprocessen, hvordan arbejdes der internt med innovation, digitalisering mm. Alt dette kan vi sammen sikre at netop jeres virksomhed er strømlinet for den kommende tid.

 

Vi tænker og udfordrer indefra!

 

 

CASESTORY – Facilitering:

  

 

FACILITERING AF EN LEDERGRUPPE:

 

En proces opbygges i forhold til de behov virksomheden har.

Normalt gennemgås følgende: 

  1. Nuværende situation, hvilke bekymringer og udfordringer direktionen / medarbejderne føler dagligdagen giver.
  2. Gennemgang af SWOT, danner ofte baggrund for enten en kommende inbound proces, eller det videre arbejde med Business Canvas modellen
  3. Gennemgang af konkurrenterne, også i en kvalitativ kontekst.
  4. Definition af virksomhedens kerne ydelser – Hångribelig / Uhåndgribelige
  5. Definition af målgrupperne, buyer personas / kundetyper som ønskes bearbejdet fremover.
  6. Gennemgang af kunderejser, på både generelt og mere specifikt niveau
  7. Executive rapport – udarbejdes af CEO

 

Kunden – LIFE SCIENCE – har anvendt alle input på det videre arbejde med at optimere virksomheden til det bedste for kunderne, samt at forstå og efterleve forretningens strategiplatform.

 

Har du behov for at klarlægge det strategiske grundlag for din virksomhed, så kontakt Jahn Fredrik Hermansen på telefon +45 4016 3065.

 

HOME BASE:
Kernen

BASE 1:
Indsigt

BASE 2:
Design

BASE 3:
Kommunikation

LABET:
Modeller